Člen skupiny
CZ | EN

Technologie pro dopravu a dávkování chemlonu

Technologie pro dopravu a dávkování chemlonu

30. 11. 2020

Pro renomovaného výrobce stavebních materiálů, společnost Lafarge Cement v Čížkovicích, zajistíme dodávku technologické linky pro dopravu a dávkování chemlonu

Společnost Lafarge Cement dlouhodobě snižuje spotřebu neobnovitelných zdrojů, které z více než 90 procent nahrazuje alternativními palivy. Soustavnými investicemi a modernizací technologie patří linka na výroku sklínku, která využívá tuhá alternativní paliva, mezi ty nejvyspělejší u nás. Společnost ERITECH stávající technologii rozšíří o využití chemlonového recyklátu z pneumatik.

Stávající technologie bude rozšířena o využití recyklovaného chemlonu

Kvůli částečnému nahrazení multiprachu chemlonovým recyklátem z pneumatik je třeba rozšířit stávající linku využívající tuhá alternativní paliva (TAP). Ta bude umožňovat samostatnou dopravu a dávkování recyklovaného chemlonu do hlavní dopravní technologie, a v případě výpadku části linky dávkování TAP bude schopna tuto část zastoupit navýšením kapacity dopravy až na maximální kapacitu navazujícího hlavního dopravníku.

Technologie se skládá ze zásobníku se šnekovnicemi navrženými tak, aby byly schopny pracovat ve velmi širokém rozsahu dopravní kapacity a sypné hmotnosti vstupních materiálu. Navazující pásová váha řídí dávkování materiálu na pásový dopravník, který materiál dopraví do stávající technologie. Pro celou novou technologii byla kvůli hořlavým dopravovaným materiálům provedena také analýza ochrany proti výbuchu.


Společnost ERITECH zajistí dodávku technologické linky pro dopravu a dávkování chemlonového recyklátu z pneumatik do cementárny Lafarge Cement v Čížkovicích I Foto: ERITECH a.s.