CZ | EN

Studie, inženýring a technologické konzultace

Spolehněte se na nás od studie proveditelnosti, až po samotnou dodávku technologií

V rámci studie proveditelnosti analyzujeme technické a ekonomické parametry projektu a připravíme technické řešení. Rozsáhlé znalosti našich vlastních i spolupracujících specialistů nám umožňují dodat technicky a legislativně správné řešení vyhovující požadavkům zadání. Dbáme o zajištění veškerých potřebných podkladů nezbytných pro úspěšné řešení, ať jsou to geodetická zaměření, sondáž, laboratorní analýzy nebo jakákoliv jiná dokumentace.